Styrelsen

Styrelsen/Funktionärer

Föreningens styrelsemedlemmar och funktionärer

Uppdrag:

Namn:

Telefon:

E-post:

Stryrelseuppdrag:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Webbansvarig

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Sivar Karlsson

Anders Eriksson 

Pentti Mäkilä

Susanne Leifors

Albin Ripskog

Birgitta Karlsson

Elsie Mantefors

0121-22072

0121-13978

070-686 73 84

070-357 32 09

011-141904

070-882 54 00

073-844 03 21

0121-22072

073-350 41 23

0121-20262

Funktionärer:

Revisor

Revisor

Revisorsuppleant

Ordförande för Honungsbedömningskommitté

Valberedning

Valberedning

Valberedning

Cirkelledare

Holger Larsson

Leif Ripskog

Lisbet Olsson

Roland Pettersson

Siewert Olsson

Gösta Karlsson

Magnus Nillrot

011-53221

0121-23033

0121-11719

011-71006

0121-21719

0121-20106

011-561 38

073-350 11 32