Program

Program

Verksamhetsprogram för år 2017

Städning av föreningslokalen i Hannäs görs måndagen den 24 april med start kl. 17.00.

Kom och hjälp till med städningen!

 

 

Nybörjarutbildning hålls varje måndag,

mellan kl. 18.00 - 20.30, under perioden

8 maj t.o.m. 17 juli.

 

 

Vårmöte lördagen den 6 maj kl. 14.00.

Vi börjar årets verksamhet med ett vårmöte i föreningsbigården i Hannäs. Håkan Andersson håller föredrag om vilda bin och gaddsteklar.

 

 

 

Måndagsmöten i Hannäs börjar måndagen

den 8 maj och avslutas måndagen den

4 september, öppettid kl. 17.00 - 19.00.

Under måndagsmötena utförs skötseln av föreningens bisamhällen och bikuporna.

Även skötsel av föreningshuset samt klippning

av gräsmattorna utförs under denna period av föreningens medlemmar.

 

 

Föreningsbigården är också öppen varje måndag för allmänheten mellan kl. 17.00 - 19.00, under perioden 8 maj t.o.m. 4 september.

Kaffe och Te serveras efter genomgång och visning av bikuporna i bigården.

 

 

Försäljning av biredskap, glasburkar m.m. startar i vår Bibutik i Hannäs den 8 maj och stänger den 4 september. Butiken är öppen mellan kl. 17.00 –18.30 alla måndagar.

 

 

Sommarmöte hålls lördagen den 8 juli,

kl. 13.00 - hos Birgitta och Sivar på Ekbacken.

Kaffe och Te serveras. Bihälsokonsulenten Preben Kristiansen från SBR håller föredrag.

Utlottning görs bl.a. av 10 st. drottningar.

 

 

 

Årsmötet hålls lördagen den 11 november.

Start kl.15.00. Plats: Vintervadskyrkan i Söderköping.

 

Ladda ner progrannet här!