Om föreningen

Om föreningen

Söderköpings Biodlareförening

Söderköpings Biodlarförening har sedan 1 oktober 1981 hyrt bigården i Hannäs.

Lokalen var tidigare en ladugård och loge, men har med

medlemmarnas försorg omändrats till en föreningsbigård.

Lokalerna har snyggats upp, ett pentry, en samlingssal och ett slungningsrum har inretts och även ett utrymme för försäljning av diverse biredskap har också iordningställts.

Föreningens verksamhet

Föreningen har drygt 65 medlemmar.

Varje måndagskväll under sommarmånaderna är bigården öppen för intresserade som vill följa skötseln av de bisamhällen som är uppställda vid Hannäs.

Det finns också flera drottningodlingskupor uppställda i

bigården.

Bigårdens bisamhällen sköts av en medlem, som utses varje år vid årsmötet, samt med hjälp av övriga medlemmar.

Honungsbedömningskommitté

Föreningen har en honungsbedömningskommitté som varje år utser vinnaren för den bästa honungen. Kommittén utför honungsbedömning av varje inlämnat burk och fyller in resultatet i en honungsbedömningskort.

 

Bedömningspoängen skall vara 16 poäng eller högre samt genomförd bihusesyn för godkänt honungsprov. Korten undertecknas av kommitténs ordförande och returneras till biodlaren efter bedömningen.

För beställning av SBR´s honungsetikett krävs en godkänd honungsbedömningskort.

Honungsdepå

Honungsdepån finns på Ekbacken dit medlemmarna kan lämna sin honungsskörd för vidare transport till Svensk Honungsförädling AB i Mantorp.

 

Årsmötesprotokollet 2016 hittar du här.