Bli medlem

Hur blir jag medlem

Som biodlare eller biodlingsintresserad är det mycket

givande att vara medlem i en biodlareförening och

självklart ska du vara med i Söderköpings biodlareförening!

Som nybörjare inom biodling är det värdefullt att kunna

ta del av andras erfarenheter, samtidigt som man kan få delta

i biodlingens olika moment i föreningsbigården innan man

sätter igång i sin egen bigård.

Som medlem har man medlemsförmånerna i Sveriges

Biodlares Riksförbund (SBR) och får bland annat

Bitidningen 10 gånger per år. Medlemsavgiften betalas

direkt till SBR för ordinarie medlemmar, nya medlemmar

och familjemedlemmar. Då ska man ange att man vill

tillhöra Söderköpings biodlareförening.

Familjemedlem kan man bli om man har samma adress

som ordinarie medlem, vid betalning ska medlemsnummer

för den ordinarie medlemmen anges. Man delar då på

prenumerationen Bitidningen.

Du får följande fördelar genom att vara medlem i SBR:

kan delta i SBR:s verksamhet lokalt, regionalt och centralt

är försäkrad vid sammankomster arrangerade inom SBR

får Bitidningen

har tillgång till hjälp och råd i biodlingsfrågor

kan handla till medlemspris i Bibutiken

kan försäkra dina bisamhällen till en låg kostnad

kan prenumerera på vissa utländska bitidningar via förbundet (och slippa bankavgifter)

får prenumerera på de nordiska bitidningarna till reducerat pris

kan köpa SBR:s välkända etikett (när din honung är bedömd och godkänd)

kan sälja din honung till Svensk Honungsförädling AB

får köpa rätten till fem stycken EAN-koder

Avgifter/Betalning

Anmälan om medlemskap gör du här

Vill du veta mer om dina Medlemsförmåner klickar du här

Bli medlem